Индивидуални програми

Индивидуални програми съобразени с конкретни цели, специфики, изисквания и особености - тренировъчна програма в домашни условия или фитнес зала, хранителен режим, комплексна програма (комбинация между двете).