В подкрепа на: Да прегърнем дете

Да прегърнем дете” е сдружение с нестопанска цел.

Основни цели на сдружението са намаляване на броя на изоставените деца и защита на децата в риск, както и подобряване на условията на живот на деца настанени в специализирани институции и грижи за тяхната интеграция в обществото.

Оказа се, че вбъдеще може да има интерес към съвместни инциативи на теми като здравословно хранене и спорт, тъй като повечето деца, с които е свързана организацията имат по-големи роднини (братчета, сестричета, чичо, леля и прочие), които също имат нужда от внимание, знания и пример, които да предадат след това към по-малките.

Освен със средства, може да помогнем на сдружението с: бебешки и детски дрешки, детски принадлежности и играчки в помощ на майки.